AKOCHEM 300 – Mikrop Öldürücü Hijyenik Temizleyici

Mikrop Öldürücü Hijyenik Temizleyici, Gıda, İlaç ve Sağlık Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Genel Temizliğinde Mikropların Yok Edilmesi İçin Düzenlenmiş Özel Konsantre Formülasyon

Enfeksiyon Risklerini Ortadan Kaldırır
Mikrop Öldürücü Hijyenik Temizleyici, enfeksiyonlardan korunabilmek için özellikle sağlık alanında kullanılan ve insan dokularıyla temas eden tüm araç ve gereçlerin mikroplardan arındırılması gerekmektedir. Mikropların büyük çoğunluğu organik kirler içerisinde bulunur ve uygun nem-ısı varlığında çoğalma imkanı bulur. Bu nedenle temizlik tek başına mikrop sayısını büyük ölçüde azaltır.

Mikropsuz Ortamlar
Lipofilik (yağda çözünen) virüsler üzerine daha iyi bir aktivite sergiler.

Sağlıklı İnsanlar
Gram negatif bakterilere etkili olmakla birlikte gram pozitif bakteriler üzerinde daha fazla etkilir.

Gıda, İlaç ve Sağlık
Cross Brite W ile patojen mikroorganizmaların elemine edilmesi mümkündür. Dezenfeksiyon cansız ortamlar, eşya ve aletler üzerinde uygulanan bir işlemdir. Mikrop öldürücü Cross Brite W, cansız ortamda kullanılır.

Kötü Kokulara
Et, süt, peynir ve dondurma depolanan soğuk dolaplardaki kötü kokuların yok edilmesinde, temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Hayvan Çiftliklerinde
Büyük ve küçükbaş olmak üzere tüm hayvan çiftliklerinin tavandan tabana genel temizliğinde ve hijyeninde güvenle kullanılır.

Kuarterner Amonyum Bileşenleri
İçinde alkil benzalkonyum klorideler içeren ürünümüz yaygın olarak kullanılmaktadır. Yüksek konsantrasyonlarda bazı mikroorganizmalara mikrobisit etkili olsada genel olarak bakteriyostatik ve fungustatik özelliklerdedir.

Etkili Olduğu Bazı Mikroorganizmalar
Gram negatif ve gram pozitif mikroorganizmalar, candida albicans, pseudomonas aeruginosa,
pneumoniae, staphylococcus aereus, escherichia coli, mycobacterium smegmatis, aspergillus niger, legionella pneumphila, klebsiella salmonella typhi, shigella dysentaria, bacillus cereus, alfa hemolytic streptocci, küf, maya, mantar ve protozoa’ya karşı etkilidir.